Aluminijumske ograde Tarabice&Palisada

Alu ograde, kapije i gelenderi – Tarabice&Palisada


 

Tarabice&Palisada aluminijumske ograde su pravo rešenje za ljubitelje klasičnih ograda – tarabica i palisada. U okviru proizvodne linije “Alu – Tarabice&Palisada” proizvodimo dva modela koji se razlikuju u širini profila ispune i visini susednih profila.

Ograde, kapije i gelenderi izrađeni od aluminijumskih materijala postaju trend broj jedan u ograđivanju i uređenju dvorišnog ili bilo kog drugog prostora. Aluminijum je materijal otporan na sunce, vlagu, koroziju i so, tako da umnogome prednjači u odnosu na druge materijale za izradu ograda poput drveta ili gvožđa. Ograde izrađene prema modelu Tarabice&Palisada aluminijumske ograde ne korodiraju, ne trunu i što je najbitnije ne zahtevaju dodatno održavanje poput ponovnog farbanja i sl.

Široka lepaza aluminijumskih profila (cevi), kao i elemenata od kovanog aluminijuma omougućava dizajnerska rešenja u izradi ograda koja će zadovoljiti potrebe i najzahtevnijeg kupca. Završna obrada plastificiranjem u bojama iz RAL palete obezbediće osim dugotrajnosti i estetsku funkciju kakvu želite. Aluminijumske ograde, kapije i gelenderi izrađuje se u panelima što ubrzava završnu montažu na već postejeće uglavnom zidane ili na aluminijumske montažne stubove.

Tarabice&Palisada aluminijumske ograde, kapije i gelenderi standardno se proizvode u dva modela Orion i Vela.

tarabice i palisada aluminijumske ograde

MODEL ORION

ispuna panela od kombinacije pravougaonih i okruglih aluminjumskih profila.

tarabice i palisada aluminijumske ograde

MODEL VELA

ispuna panela od kombinacije pravougaonih i okruglih aluminjumskih profila i razlikom u visini susednih profila.

Tarabice&Palisada aluminijumske ograde – Model ORION

Aluminijumske ograde Orion uz model Vela čine proizvodnu liniju Alu – tarabice & palisada namenjenu ljubiteljima klasičnih ograda – tarabica i palisada.

Aluminijumske ograde ORION – spoj tradicionalnog i modernog dizajna.

 

Aluminijumske ograde LEO, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (palisada) proizvodi se od aluminijumskog profila ø 30 mm, u šest osnovnih tipova:

Tip 1

Oblik – ravan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm.

Tip 2

Oblik – konveksan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 3

Oblik – konveksan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na konveksni gornji nosač.

Tip 4

Oblik – konkavan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 5

Oblik : konkavan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na konkavni gornji nosač.

Tip 6

Oblik : trougao. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Gustinu ispune panela, odnosno broj tarabica i palisada određuje sam kupac definisanjem razmaka između susednih palisada.

Tehnički podaci

Tarabice i palisade Orion
 ALUMINIJUMSKE OGRADE ORION – GELENDERI ORION
1
Kapa
u zavisnosti od dimenzija stuba koriste se završni elementi “kape” 100×100, 80×80 ili 60×60.
2
Stub
za ograde koristi se profil 100×100, za gelendere 60×60 ili 80×80. U varijanti da rukohvat pokriva i stub (bez “kape”) koriste se profili 40×40 ili 60×40.
3
Rukohvat (samo za gelendere)
specijalni aluminijumski profili rukohvat dimenzija 82×35 ili 52×40.
4
Rozetna rukohvata / završni element (samo za gelendere)
ukoliko se rukohvat oslanja na zid koristi se rozetna, dimenzije na osnovu izbora rukohvata, odnosno ako ne ide do zida koriste se završni elementi.
5
Kapa tarabice – Šiljak palisade
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20, završni element šiljak za palisadu ø 30.
6a
Tarabice
aluminijumski “O” profil 79×19 mm ili pravougaoni 80×20 mm.
6b
Palisada
aluminijumski profil ø 30 mm. “Palisada”
7
Gornji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
8
Rozetna / Teleskop držač nosača
element za montažu rozetna ili teleskop.
9
Donji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
10
Nosač stuba
u zavisnosti od uslova montaže stopa, ploča ili teleskop.

Tarabice & Palisada – Model VELA

Aluminijumske ograde Vela uz model Orion čine proizvodnu liniju Alu – tarabice & palisada namenjenu ljubiteljima klasičnih ograda – tarabica i palisada.

Aluminijumske ograde VELA – spoj tradicionalnog i modernog dizajna.

 

Aluminijumske ograde VELA, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (tarabice & palisada) proizvodi se od kombinacije specijalnog aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i okruglog profila ø 30 mm koji se razlikuju u visini susednih profila, u šest osnovnih tipova:

Tip 1

Oblik – ravan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm.

Tip 2

Oblik – konveksan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 3

Oblik – konveksan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na konveksni gornji nosač.

Tip 4

Oblik – konkavan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 5

Oblik : konkavan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na konkavni gornji nosač.

Tip 6

Oblik : trougao. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Gustinu ispune panela, odnosno broj tarabica i palisada određuje sam kupac definisanjem razmaka između susednih palisada.

Tehnički podaci

Tarabice i palisada Vela
 ALUMINIJUMSKE OGRADE VELA – GELENDERI VELA
1
Kapa
u zavisnosti od dimenzija stuba koriste se završni elementi “kape” 100×100, 80×80 ili 60×60.
2
Stub
za ograde koristi se profil 100×100, za gelendere 60×60 ili 80×80. U varijanti da rukohvat pokriva i stub (bez “kape”) koriste se profili 40×40 ili 60×40.
3
Rukohvat (samo za gelendere)
specijalni aluminijumski profili rukohvat dimenzija 82×35 ili 52×40.
4
Rozetna rukohvata / završni element (samo za gelendere)
ukoliko se rukohvat oslanja na zid koristi se rozetna, dimenzije na osnovu izbora rukohvata, odnosno ako ne ide do zida koriste se završni elementi.
5
Kapa tarabice – Šiljak palisade
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20, završni element šiljak za palisadu ø 30.
6a
Tarabice
aluminijumski “O” profil 79×19 mm ili pravougaoni 80×20 mm.
6b
Palisada
aluminijumski profil ø 30 mm. “Palisada”
7
Gornji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
8
Rozetna / Teleskop držač nosača
element za montažu rozetna ili teleskop.
9
Donji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
10
Nosač stuba
u zavisnosti od uslova montaže stopa, ploča ili teleskop.
ORION

Tarabice&Palisada aluminijumske ograde – Model ORION

Aluminijumske ograde Orion uz model Vela čine proizvodnu liniju Alu – tarabice & palisada namenjenu ljubiteljima klasičnih ograda – tarabica i palisada.

Aluminijumske ograde ORION – spoj tradicionalnog i modernog dizajna.

 

Aluminijumske ograde LEO, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (palisada) proizvodi se od aluminijumskog profila ø 30 mm, u šest osnovnih tipova:

Tip 1

Oblik – ravan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm.

Tip 2

Oblik – konveksan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 3

Oblik – konveksan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na konveksni gornji nosač.

Tip 4

Oblik – konkavan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 5

Oblik : konkavan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na konkavni gornji nosač.

Tip 6

Oblik : trougao. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Gustinu ispune panela, odnosno broj tarabica i palisada određuje sam kupac definisanjem razmaka između susednih palisada.

Tehnički podaci

Tarabice i palisade Orion
 ALUMINIJUMSKE OGRADE ORION – GELENDERI ORION
1
Kapa
u zavisnosti od dimenzija stuba koriste se završni elementi “kape” 100×100, 80×80 ili 60×60.
2
Stub
za ograde koristi se profil 100×100, za gelendere 60×60 ili 80×80. U varijanti da rukohvat pokriva i stub (bez “kape”) koriste se profili 40×40 ili 60×40.
3
Rukohvat (samo za gelendere)
specijalni aluminijumski profili rukohvat dimenzija 82×35 ili 52×40.
4
Rozetna rukohvata / završni element (samo za gelendere)
ukoliko se rukohvat oslanja na zid koristi se rozetna, dimenzije na osnovu izbora rukohvata, odnosno ako ne ide do zida koriste se završni elementi.
5
Kapa tarabice – Šiljak palisade
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20, završni element šiljak za palisadu ø 30.
6a
Tarabice
aluminijumski “O” profil 79×19 mm ili pravougaoni 80×20 mm.
6b
Palisada
aluminijumski profil ø 30 mm. “Palisada”
7
Gornji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
8
Rozetna / Teleskop držač nosača
element za montažu rozetna ili teleskop.
9
Donji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
10
Nosač stuba
u zavisnosti od uslova montaže stopa, ploča ili teleskop.
VELA

Tarabice & Palisada – Model VELA

Aluminijumske ograde Vela uz model Orion čine proizvodnu liniju Alu – tarabice & palisada namenjenu ljubiteljima klasičnih ograda – tarabica i palisada.

Aluminijumske ograde VELA – spoj tradicionalnog i modernog dizajna.

 

Aluminijumske ograde VELA, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (tarabice & palisada) proizvodi se od kombinacije specijalnog aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i okruglog profila ø 30 mm koji se razlikuju u visini susednih profila, u šest osnovnih tipova:

Tip 1

Oblik – ravan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm.

Tip 2

Oblik – konveksan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 3

Oblik – konveksan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na konveksni gornji nosač.

Tip 4

Oblik – konkavan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 5

Oblik : konkavan. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na konkavni gornji nosač.

Tip 6

Oblik : trougao. Tarabice od specijalnog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, palisade od aluminijumskog profila ø 30 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Gustinu ispune panela, odnosno broj tarabica i palisada određuje sam kupac definisanjem razmaka između susednih palisada.

Tehnički podaci

Tarabice i palisada Vela
 ALUMINIJUMSKE OGRADE VELA – GELENDERI VELA
1
Kapa
u zavisnosti od dimenzija stuba koriste se završni elementi “kape” 100×100, 80×80 ili 60×60.
2
Stub
za ograde koristi se profil 100×100, za gelendere 60×60 ili 80×80. U varijanti da rukohvat pokriva i stub (bez “kape”) koriste se profili 40×40 ili 60×40.
3
Rukohvat (samo za gelendere)
specijalni aluminijumski profili rukohvat dimenzija 82×35 ili 52×40.
4
Rozetna rukohvata / završni element (samo za gelendere)
ukoliko se rukohvat oslanja na zid koristi se rozetna, dimenzije na osnovu izbora rukohvata, odnosno ako ne ide do zida koriste se završni elementi.
5
Kapa tarabice – Šiljak palisade
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20, završni element šiljak za palisadu ø 30.
6a
Tarabice
aluminijumski “O” profil 79×19 mm ili pravougaoni 80×20 mm.
6b
Palisada
aluminijumski profil ø 30 mm. “Palisada”
7
Gornji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
8
Rozetna / Teleskop držač nosača
element za montažu rozetna ili teleskop.
9
Donji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
10
Nosač stuba
u zavisnosti od uslova montaže stopa, ploča ili teleskop.

Odlukom da vaše dvorište ogradite ili uredite aluminijumskim ogradama, kapijama i gelenderima doprinosite očuvanju životne sredine. Aluminijum je posle čelika najkorišćeniji metal širom sveta i ne zahteva seču šuma da bi ogradili svoje dvorište. Na našem youtube kanalu pogledajte različite modele ograda i kapija.

GARANCIJA KVALITETA

Za postizanje visokog kvaliteta ovog modela ograda kapija i gelendera primenjujemo isključivo zavarivanje profila, nakon čega ide grubo i fino poliranje. Na ovaj način dobija se stabilnost proizvoda (nisu potrebni dijagonalni nosači u ispuni), kontaktne površine su glatke i bešavne, a izbegavaju se moguće povrede korisnika.
Strogom kontrolom varova i završnih radova postižemo kvalitet dostojan naše firme. Završni vizualno-estetski izgled i zaštitu naših proizvoda postižemo plastificiranjem (elektrostatsko nanošenje boje u prahu i pečenje u specijalnim pećima).

PLASTIFIKACIJA

Aluminijumske ograde standardno plastificiramo u 15-ak boja iz RAL palete boja, ali po zahtevu kupca možemo završnu plastifikaciju uraditi u bilo kojoj boji. Pregled svih boja pogledajte u katalogu.

POŠALJITE NAM UPIT ZA CENU!

NAPOMENA: BESPLATAN IZLAZAK NA TEREN

KONTAKTIRAJTE NAS KAKO BISMO ZAKAZALI TERMIN KOJI VAM ODGOVARA ZA IZLAZAK NA TEREN.