Aluminijumske ograde TARABICE

Alu ograde, kapije i gelenderi – Tarabice


 

Aluminijumske ograde Tarabice su pravo rešenje za ljubitelje klasičnih ograda – tarabica. U okviru proizvodne linije “Alu – Tarabice” proizvodimo tri modela koji se razlikuju u širini profila ispune i visini susednih profila.

Alu tarabice, ograde, kapije i gelenderi izrađeni od aluminijumskih materijala postaju trend broj jedan u ograđivanju i uređenju dvorišnog ili bilo kog drugog prostora. Aluminijum je materijal otporan na sunce, vlagu, koroziju i so, tako da umnogome prednjači u odnosu na druge materijale za izradu ograda poput drveta ili gvožđa. Aluminijumske tarabice i ograde izrađene od aluminijumskih materijala ne korodiraju, ne trunu i što je najbitnije ne zahtevaju dodatno održavanje poput ponovnog farbanja i sl. Široka lepaza aluminijumskih profila (cevi), kao i elemenata od kovanog aluminijuma omougućava dizajnerska rešenja u izradi ograda koja će zadovoljiti potrebe i najzahtevnijeg kupca. Završna obrada plastificiranjem u bojama iz RAL palete obezbediće osim dugotrajnosti i estetsku funkciju kakvu želite. Alu letvice za ogradu, aluminijumske ograde, kapije i gelenderi izrađuje se u panelima što ubrzava završnu montažu na već postejeće uglavnom zidane ili na aluminijumske montažne stubove.

Aluminijumske tarabice Cena

Aluminijumske tarabice za ogradu, tarabe za ogradu, kapije i gelenderi, ili tarabice za terasu standardno se proizvode u tri modela Taurus, Aries i Lupus.

alu tarabice, tarabice za ogradu

MODEL TAURUS

ispuna panela od jedne vrste aluminijumskog profila.

alu tarabice, tarabice model aries

MODEL ARIES

ispuna panela od dve vrste aluminjumskih profila različitih širina.

alu tarabice za ogradu

MODEL LUPUS

ispuna panela od dve vrste aluminjumskih profila različitih širina i razlikom u visini susednih profila.

Aluminijumske tarabice za ogradu – Model Taurus

Aluminijumske ograde Taurus uz modele Aries i Lupus čine proizvodnu liniju Alu – tarabice namenjenu ljubiteljima klasičnih ograda – tarabica. Modeli se razlikuju u širini profila ispune i visini susednih profila.

 

Aluminijumske letvice i tarabe za ogradu TAURUS, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (tarabica) proizvodi se od kombinacije specijalnog aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, u šest osnovnih tipova:

Tip 1

Oblik – ravan. Tarabice od aluminijumskog “O” profila 79×1 9mm ili pravougaonog 80×20 mm

Tip 2

Oblik – konveksan. Tarabice od aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 3

Oblik – konveksan. Tarabice od aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, montirane na konveksni gornji nosač.

Tip 4

Oblik – konkavan. Tarabice od aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 5

Oblik : konkavan. Tarabice od aluminijumskog profila “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, montirane na konkavni gornji nosač.

Tip 6

Oblik : trougao. Tarabice od aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Gustinu ispune panela, odnosno broj tarabica određuje sam kupac definisanjem razmaka između susednih tarabica.

Tehnički podaci

gelenderi,-ograde
ALUMINIJUMSKE OGRADE TAURUS – GELENDERI TAURUS
1
Kapa
u zavisnosti od dimenzija stuba koriste se završni elementi “kape” 100×100, 80×80 ili 60×60.
2
Stub
za ograde koristi se profil 100×100, za gelendere 60×60 ili 80×80. U varijanti da rukohvat pokriva i stub (bez “kape”) koriste se profili 40×40 ili 60×40.
3
Rukohvat (samo za gelendere)
specijalni aluminijumski profili rukohvat dimenzija 82×35 ili 52×40.
4
Rozetna rukohvata / završni element (samo za gelendere)
ukoliko se rukohvat oslanja na zid koristi se rozetna, dimenzije na osnovu izbora rukohvata, odnosno ako ne ide do zida koriste se završni elementi.
5
Kapa tarabice
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20 u zavisnosti od izbora profila ispune.
6
Tarabica
specijalni aluminijumski “O” profil 79×19 mm ili pravougaoni profil 80×20.
7
Gornji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
8
Rozetna / Teleskop držač nosača
element za montažu rozetna ili teleskop.
9
Donji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
10
Nosač stuba
u zavisnosti od uslova montaže stopa, ploča ili teleskop.

Aluminijumske tarabice za ogradu– Model Aries

Aluminijumske ograde Aries uz modele Taurus i Lupus čine proizvodnu liniju Alu – tarabice namenjenu ljubiteljima klasičnih ograda – tarabica. Modeli se razlikuju u širini profila ispune i visini susednih profila.

 

Aluminijumske ograde ARIES, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (tarabica) proizvodi se od kombinacije specijalnog aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i četvrtastog profila 20×20 mm, u šest osnovnih tipova:

Tip 1

Oblik – ravan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79x19mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm

Tip 2

Oblik – konveksan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 3

Oblik – konveksan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na konveksni gornji nosač.

Tip 4

Oblik – konkavan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 5

Oblik : konkavan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog profila “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na konkavni gornji nosač.

Tip 6

Oblik : trougao. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Gustinu ispune panela, odnosno broj tarabica određuje sam kupac definisanjem razmaka između susednih tarabica.

Tehnički podaci

ALUMINIJUMSKE OGRADE ARIES – GELENDERI ARIES
1
Kapa
u zavisnosti od dimenzija stuba koriste se završni elementi “kape” 100×100, 80×80 ili 60×60.
2
Stub
za ograde koristi se profil 100×100, za gelendere 60×60 ili 80×80. U varijanti da rukohvat pokriva i stub (bez “kape”) koriste se profili 40×40 ili 60×40.
3
Rukohvat (samo za gelendere)
specijalni aluminijumski profili rukohvat dimenzija 82×35 ili 52×40.
4
Rozetna rukohvata / završni element (samo za gelendere)
ukoliko se rukohvat oslanja na zid koristi se rozetna, dimenzije na osnovu izbora rukohvata, odnosno ako ne ide do zida koriste se završni elementi.
5
Kapa tarabice
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20 u zavisnosti od izbora profila ispune i “kapa” – šiljak za profil 20×20.
6
Tarabica
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20 u zavisnosti od izbora profila ispune i “kapa” – šiljak za profil 20×20.
7
Gornji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
8
Rozetna / Teleskop držač nosača
element za montažu rozetna ili teleskop.
9
Donji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
10
Nosač stuba
u zavisnosti od uslova montaže stopa, ploča ili teleskop.

Aluminijumske tarabice za ogradu – Model Lupus

Aluminijumske ograde Lupus uz modele Taurus i Aries čine proizvodnu liniju Alu – tarabice namenjenu ljubiteljima klasičnih ograda – tarabica. Modeli se razlikuju u širini profila ispune i visini susednih profila.

Aluminijumske ograde LUPUS, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (tarabica) proizvodi se od kombinacije specijalnog aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i četvrtastog profila 20×20 mm sa razlikom u visini susednih profila, u šest osnovnih tipova:

Aluminijumske letvice za ogradu TAURUS, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (tarabica) proizvodi se od kombinacije specijalnog aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, u šest osnovnih tipova:

Tip 1

Oblik – ravan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×1 9mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm

Tip 2

Oblik – konveksan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 3

Oblik – konveksan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na konveksni gornji nosač.

Tip 4

Oblik – konkavan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 5

Oblik : konkavan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog profila “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na konkavni gornji nosač.

Tip 6

Oblik : trougao. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Gustinu ispune panela, odnosno broj tarabica određuje sam kupac definisanjem razmaka između susednih tarabica. Takođe kupac definiše i razliku u visini susednih različitih profila.

Tehnički podaci

ALUMINIJUMSKE OGRADE LUPUS – GELENDERI LUPUS
1
Kapa
u zavisnosti od dimenzija stuba koriste se završni elementi “kape” 100×100, 80×80 ili 60×60.
2
Stub
za ograde koristi se profil 100×100, za gelendere 60×60 ili 80×80. U varijanti da rukohvat pokriva i stub (bez “kape”) koriste se profili 40×40 ili 60×40.
3
Rukohvat (samo za gelendere)
specijalni aluminijumski profili rukohvat dimenzija 82×35 ili 52×40.
4
Rozetna rukohvata / završni element (samo za gelendere)
ukoliko se rukohvat oslanja na zid koristi se rozetna, dimenzije na osnovu izbora rukohvata, odnosno ako ne ide do zida koriste se završni elementi.
5
Kapa tarabice
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20 u zavisnosti od izbora profila ispune i “kapa” – šiljak za profil 20×20.
6
Tarabica
specijalni aluminijumski “O” profil 79×19 mm ili pravougaoni profil 80×20 i kvadratni profil 20×20.
7
Gornji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
8
Rozetna / Teleskop držač nosača
element za montažu rozetna ili teleskop.
9
Donji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
10
Nosač stuba
u zavisnosti od uslova montaže stopa, ploča ili teleskop.
TAURUS

Aluminijumske tarabice za ogradu – Model Taurus

Aluminijumske ograde Taurus uz modele Aries i Lupus čine proizvodnu liniju Alu – tarabice namenjenu ljubiteljima klasičnih ograda – tarabica. Modeli se razlikuju u širini profila ispune i visini susednih profila.

 

Aluminijumske letvice i tarabe za ogradu TAURUS, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (tarabica) proizvodi se od kombinacije specijalnog aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, u šest osnovnih tipova:

Tip 1

Oblik – ravan. Tarabice od aluminijumskog “O” profila 79×1 9mm ili pravougaonog 80×20 mm

Tip 2

Oblik – konveksan. Tarabice od aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 3

Oblik – konveksan. Tarabice od aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, montirane na konveksni gornji nosač.

Tip 4

Oblik – konkavan. Tarabice od aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 5

Oblik : konkavan. Tarabice od aluminijumskog profila “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, montirane na konkavni gornji nosač.

Tip 6

Oblik : trougao. Tarabice od aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Gustinu ispune panela, odnosno broj tarabica određuje sam kupac definisanjem razmaka između susednih tarabica.

Tehnički podaci

gelenderi,-ograde
ALUMINIJUMSKE OGRADE TAURUS – GELENDERI TAURUS
1
Kapa
u zavisnosti od dimenzija stuba koriste se završni elementi “kape” 100×100, 80×80 ili 60×60.
2
Stub
za ograde koristi se profil 100×100, za gelendere 60×60 ili 80×80. U varijanti da rukohvat pokriva i stub (bez “kape”) koriste se profili 40×40 ili 60×40.
3
Rukohvat (samo za gelendere)
specijalni aluminijumski profili rukohvat dimenzija 82×35 ili 52×40.
4
Rozetna rukohvata / završni element (samo za gelendere)
ukoliko se rukohvat oslanja na zid koristi se rozetna, dimenzije na osnovu izbora rukohvata, odnosno ako ne ide do zida koriste se završni elementi.
5
Kapa tarabice
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20 u zavisnosti od izbora profila ispune.
6
Tarabica
specijalni aluminijumski “O” profil 79×19 mm ili pravougaoni profil 80×20.
7
Gornji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
8
Rozetna / Teleskop držač nosača
element za montažu rozetna ili teleskop.
9
Donji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
10
Nosač stuba
u zavisnosti od uslova montaže stopa, ploča ili teleskop.
ARIES

Aluminijumske tarabice za ogradu– Model Aries

Aluminijumske ograde Aries uz modele Taurus i Lupus čine proizvodnu liniju Alu – tarabice namenjenu ljubiteljima klasičnih ograda – tarabica. Modeli se razlikuju u širini profila ispune i visini susednih profila.

 

Aluminijumske ograde ARIES, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (tarabica) proizvodi se od kombinacije specijalnog aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i četvrtastog profila 20×20 mm, u šest osnovnih tipova:

Tip 1

Oblik – ravan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79x19mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm

Tip 2

Oblik – konveksan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 3

Oblik – konveksan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na konveksni gornji nosač.

Tip 4

Oblik – konkavan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 5

Oblik : konkavan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog profila “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na konkavni gornji nosač.

Tip 6

Oblik : trougao. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Gustinu ispune panela, odnosno broj tarabica određuje sam kupac definisanjem razmaka između susednih tarabica.

Tehnički podaci

ALUMINIJUMSKE OGRADE ARIES – GELENDERI ARIES
1
Kapa
u zavisnosti od dimenzija stuba koriste se završni elementi “kape” 100×100, 80×80 ili 60×60.
2
Stub
za ograde koristi se profil 100×100, za gelendere 60×60 ili 80×80. U varijanti da rukohvat pokriva i stub (bez “kape”) koriste se profili 40×40 ili 60×40.
3
Rukohvat (samo za gelendere)
specijalni aluminijumski profili rukohvat dimenzija 82×35 ili 52×40.
4
Rozetna rukohvata / završni element (samo za gelendere)
ukoliko se rukohvat oslanja na zid koristi se rozetna, dimenzije na osnovu izbora rukohvata, odnosno ako ne ide do zida koriste se završni elementi.
5
Kapa tarabice
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20 u zavisnosti od izbora profila ispune i “kapa” – šiljak za profil 20×20.
6
Tarabica
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20 u zavisnosti od izbora profila ispune i “kapa” – šiljak za profil 20×20.
7
Gornji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
8
Rozetna / Teleskop držač nosača
element za montažu rozetna ili teleskop.
9
Donji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
10
Nosač stuba
u zavisnosti od uslova montaže stopa, ploča ili teleskop.
LUPUS

Aluminijumske tarabice za ogradu – Model Lupus

Aluminijumske ograde Lupus uz modele Taurus i Aries čine proizvodnu liniju Alu – tarabice namenjenu ljubiteljima klasičnih ograda – tarabica. Modeli se razlikuju u širini profila ispune i visini susednih profila.

Aluminijumske ograde LUPUS, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (tarabica) proizvodi se od kombinacije specijalnog aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i četvrtastog profila 20×20 mm sa razlikom u visini susednih profila, u šest osnovnih tipova:

Aluminijumske letvice za ogradu TAURUS, kapije i gelenderi proizvode se u panelima pogodnim za montažu na postojeće (zidane) ili montažne (aluminijumske) noseće stubove. Ispuna panela (tarabica) proizvodi se od kombinacije specijalnog aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm, u šest osnovnih tipova:

Tip 1

Oblik – ravan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×1 9mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm

Tip 2

Oblik – konveksan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 3

Oblik – konveksan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na konveksni gornji nosač.

Tip 4

Oblik – konkavan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Tip 5

Oblik : konkavan. Tarabice od kombinacije aluminijumskog profila “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na konkavni gornji nosač.

Tip 6

Oblik : trougao. Tarabice od kombinacije aluminijumskog “O” profila 79×19 mm ili pravougaonog 80×20 mm i kvadratnog 20×20 mm, montirane na ravni gornji nosač.

Gustinu ispune panela, odnosno broj tarabica određuje sam kupac definisanjem razmaka između susednih tarabica. Takođe kupac definiše i razliku u visini susednih različitih profila.

Tehnički podaci

ALUMINIJUMSKE OGRADE LUPUS – GELENDERI LUPUS
1
Kapa
u zavisnosti od dimenzija stuba koriste se završni elementi “kape” 100×100, 80×80 ili 60×60.
2
Stub
za ograde koristi se profil 100×100, za gelendere 60×60 ili 80×80. U varijanti da rukohvat pokriva i stub (bez “kape”) koriste se profili 40×40 ili 60×40.
3
Rukohvat (samo za gelendere)
specijalni aluminijumski profili rukohvat dimenzija 82×35 ili 52×40.
4
Rozetna rukohvata / završni element (samo za gelendere)
ukoliko se rukohvat oslanja na zid koristi se rozetna, dimenzije na osnovu izbora rukohvata, odnosno ako ne ide do zida koriste se završni elementi.
5
Kapa tarabice
završni element “kapa” za tarabicu 79×19 ili 80×20 u zavisnosti od izbora profila ispune i “kapa” – šiljak za profil 20×20.
6
Tarabica
specijalni aluminijumski “O” profil 79×19 mm ili pravougaoni profil 80×20 i kvadratni profil 20×20.
7
Gornji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
8
Rozetna / Teleskop držač nosača
element za montažu rozetna ili teleskop.
9
Donji nosač
kvadratni aluminijumski profil 40×40 mm.
10
Nosač stuba
u zavisnosti od uslova montaže stopa, ploča ili teleskop.

Odlukom da vaše dvorište ogradite ili uredite aluminijumskim ogradama, kapijama i gelenderima doprinosite očuvanju životne sredine. Aluminijum je posle čelika najkorišćeniji metal širom sveta i ne zahteva seču šuma da bi ogradili svoje dvorište.

GARANCIJA KVALITETA

Za postizanje visokog kvaliteta ovog modela ograda kapija i gelendera primenjujemo isključivo zavarivanje profila, nakon čega ide grubo i fino poliranje. Na ovaj način dobija se stabilnost proizvoda (nisu potrebni dijagonalni nosači u ispuni), kontaktne površine su glatke i bešavne, a izbegavaju se moguće povrede korisnika.
Strogom kontrolom varova i završnih radova postižemo kvalitet dostojan naše firme. Završni vizualno-estetski izgled i zaštitu naših proizvoda postižemo plastificiranjem (elektrostatsko nanošenje boje u prahu i pečenje u specijalnim pećima).

PLASTIFIKACIJA

Aluminijumske ograde standardno plastificiramo u 15-ak boja iz RAL palete boja, ali po zahtevu kupca možemo završnu plastifikaciju uraditi u bilo kojoj boji. Pregled svih boja pogledajte u katalogu.

POŠALJITE NAM UPIT ZA CENU!

NAPOMENA: BESPLATAN IZLAZAK NA TEREN

KONTAKTIRAJTE NAS KAKO BISMO ZAKAZALI TERMIN KOJI VAM ODGOVARA ZA IZLAZAK NA TEREN.